Zastupnici se zalažu za strože mjere za prijevare s rabljenim automobilima

Europska pitanja - - 01:30

Ugrađivanje koda za prikaz ove videosnimke:

Prijevara s kilometražom problem je i pitanje sigurnosti u cijeloj EU. Pogađa tržišta rabljenih automobila i može prouzročiti štetu potrošačima, okolišu i sigurnosti na cestama. Da bi zaštitio trgovinu rabljenim automobilima, Europski se parlament zalaže za bolje kontrole u cilju sprječavanja prijevara s brojačima kilometara.

Prijepis: