Kočenje automobilskih emisija

Europska pitanja - - 01:20

Ugrađivanje koda za prikaz ove videosnimke:

Nakon automobilskog skandala s emisijama, Parlament mijenja pravila za homologaciju i testove nadzora nad tržištem. To znači da potrošači mogu imati povjerenja da automobili koje kupuju udovoljavaju ekološkim i sigurnosnim standardima.

Prijepis: