Sigurnija prava zaštitu podataka građana EU-a u Sjedinjenim Američkim Državama

Sigurnost - - 01:29

Ugrađivanje koda za prikaz ove videosnimke:

Europski parlament odobrio je povijesni dogovor o transatlantskom prijenosu podataka o kaznenim djelima. "Sveobuhvatni ugovor" između EU-a i SAD-a o provedbi zakona ima za cilj bolju zaštitu osobnih podataka koji se razmjenjuju između dviju stranaka.

Prijepis: