Kaznenopravne sankcije za nove lijekove

Društvo - - 01:47

Ugrađivanje koda za prikaz ove videosnimke:

Europski parlament želi nove psihoaktivne tvari staviti pod okrilje zakona. Sustav ranog upozoravanja će omogućiti bržu procjenu i zabranu tvari za koje se sumnja da su štetne.

Prijepis: