Sigurnosna pravila u EU

Društvo - - 00:38

Ugrađivanje koda za prikaz ove videosnimke:

Europski građani moraju imati pristup sigurnoj hrani, lijekovima, igračkama i internetskom sadržaju. Sigurnosna politika Europske unije seže od jasnog i preciznog označavanja i sigurnosnih uputa do zaštite od štetnog internetskog sadržaja.

Prijepis: