Sloboda kretanja radnika

Društvo - - 00:45

Ugrađivanje koda za prikaz ove videosnimke:

Sloboda kretanja, jedno od temeljnih načela EU-a, ljudima daje pravo na život i rad bilo gdje u EU.

Prijepis: