Veće kazne za zlostavljanje konja

Društvo - - 01:10

Ugrađivanje koda za prikaz ove videosnimke:

Zastupnici žele bolju zaštitu konja i magaraca u EU.

Prijepis: