Szerkesztőségi charta

  1. Az Európai Parlament webTV csatornát hozott létre ('europarltv' néven), hogy érvényt szerezzen annak a minden polgárt megillető jognak, amely szerint biztosítani kell a választók számára az általuk választott intézményben folyó tevékenység megismerését és megértését. A csatorna célja: hozzájárulni az Európai Unió demokratikusabbá tételéhez és az európai nyilvánosság térségének kialakításához.
  2. A csatorna irányítása a közszolgálati elvek alapján történik, tájékoztatási és oktatási célok szem előtt tartásával. A csatornának magas szakmai színvonalat kell képviselnie, vonzó és hiteles képet biztosítva a Parlament életének minden vonatkozásáról.
  3. A csatornának hűen tükröznie kell a vélemények Európai Parlamenten belüli sokszínűségét, tiszteletben tartva a képviselőcsoportok viszonylagos súlyát, és egy semleges, részrehajlás nélküli szerkesztői politikát.
  1. A csatornának erősítenie kell az interaktivitás a Parlament és az európai polgárok között. Lehetővé kell tennie a polgárok számára, hogy nézeteiket kifejthessék a csatorna adásaival kapcsolatban, és hozzájáruljanak annak tartalmához.
  2. A csatorna általános tartalmát és stratégiai irányítását éves rendszerességgel kell meghatározni, az Elnökség elé terjesztendő dokumentumban. E keret megvalósítása a Parlament szolgálatainak feladata.
  3. Ezen szabályzat tiszteletben tartását egy tanácsadó testület ellenőrzi, amely az Európai Parlament Elnökségének fennhatósága alá tartozik.
  4. Ezen szabályzatot nyilvánosságra kell hozni, és a Parlament internetes honlapján közzé kell tenni.