ES reikalai

MINIATIŪRA 01:00 Naujienos

5 svarbiausi skaičiai iš Strasbūro

ES reikalai - 17.11.2017 08:00

Nuo „Rojaus dokumentų“, antidempingo taisyklių ir vartotojų apsaugos internete iki 2017 m. LUX kino apdovanojimų ir prieglobsčio prašytojų reglamento — tai penki svarbiausi skaičiai iš Europos Parlamento plenarinio posėdžio.

Miniatiūra 00:59 Naujienos

Greitu metu: vaikų teisės, dirbtinis intelektas ir kt.

ES reikalai - 17.11.2017 08:00

Europos Parlamento laukia įtempta savaitė, kurios metu Briuselyje laukiama Afrikos lyderių, Europos prieglobsčio paramos biuro atstovo ir netgi vaikų. Numatoma aptarti žiniasklaidos vaidmenį dirbtinio intelekto amžiuje ir atnaujintas pastangas panaikinti smurtą prieš moteris.

greitu metu 00:51 Naujienos

Greitai: LUX laureatas, eismo saugumo priemonės ir „Rojaus dokumentai“

ES reikalai - 10.11.2017 08:00

Lapkričio mėn. plenarinėje sesijoje bus paskelbtas šių metų LUX kino apdovanojimo nugalėtojas. Strasbūre taip pat bus aptariamos šios temos: naujasis reglamentas, kuris turėtų sumažinti kelių eismo įvykių skaičių, teisės aktas, skirtas riboti iš ES nepriklausančių šalių dempingo kainomis importuojamas prekes, ir atskleisti „Rojaus dokumentai“.

5 skaičiai 01:00 Naujienos

5 svarbiausi skaičiai iš Strasbūro

ES reikalai - 27.10.2017 08:00

Penki svarbiausi skaičiai iš Strasbūro pradedami kitų metų ES biudžetu ir baigiami siekiu iki 2022 m. visiškai uždrausti glifosato herbicidus bei 2017 m. Sacharovo premijos laimėtojo paskelbimu.

greitu metu 01:00 Naujienos

Greitu metu: Sacharovo premija, pasienio kontrolė, informatoriai...

ES reikalai - 20.10.2017 10:00

Spalio mėnesio antrosios plenarinės sesijos metu Europos Parlamento nariai išrinks ir pristatys 2017 m. Sacharovo premijos už minties laisvę laureatą. Jie taip pat spręs klausimus, susijusius su naująja sienos kirtimo sistema, geresne kancerogenų poveikio darbe kontrole, informatorių apsauga ir kt.

migrantų moteris su vaiku 01:30 Naujienos

Migrantų krizė: būtina dalytis naštą

ES reikalai - 18.10.2017 10:00

Europos Parlamento nariai peržiūri Dublino reglamentą — remiantis šiuo ES teisės aktu nustatoma, kuri šalis privalo nagrinėti prieglobsčio prašymus. Pagal dabartinę sistemą pernelyg didelė našta tenka tokioms priešakinės linijos valstybėms kaip Graikija ir Italija. Taigi teisės aktų leidėjai pasisako už teisingesnį prieglobsčio prašytojų paskirstymą tarp visų valstybių narių, taip pat už privalomą šalių dalyvavimą.

e. privatumas 02:07 Naujienos

E. privatumo stiprinimas

ES reikalai - 17.10.2017 10:00

Europos Parlamentas atnaujina duomenų apsaugos taisykles, įtraukdamas tokias naujas bendravimo formas kaip „WhatsApp“ ir kitos tiesioginių pranešimų programos. Taip siekiama geriau apsaugoti žmonių privatumą.

Greitu metu Briuselyje 00:59 Naujienos

Greitai: komandiruoti darbuotojai, Panamos dokumentai, e. privatumas

ES reikalai - 13.10.2017 10:00

Į komitetų darbotvarkes įtraukti keli ES teisės aktai, tarp jų — teisės aktai, reglamentuojantys komandiruotų darbuotojų teises, duomenų apsaugą, ir Dublino reglamentas dėl prieglobsčio prašytojų. Taip pat planuojama svarstyti Panamos dokumentų tyrimo rezultatus, moterų vėžio problemas ir daug kitų klausimų

Young people debating in the hemicycle 00:52

European Youth Event 2018

ES reikalai - 11.10.2017 09:30

Want to hang out with 8,000 young people next summer? The European Parliament in Strasbourg is hosting the European Youth Event (EYE) on 1-2 June 2018. Get political and join in debates or kick back at live concerts, theatre shows and other performances. Europe's youth is its future. That's why we want to hear what you have to say.

Protestas prieš „Monsanto“ 00:57 Naujienos

Greitai: Sacharovo premija, e. privatumas, Monsanto dokumentai ir kt.

ES reikalai - 06.10.2017 10:00

Europos Parlamento nariai išrinks tris šių metų Sacharovo premijos už minties laisvę finalininkus. Į darbotvarkę taip pat įtrauktos išplėstos e. privatumo taisyklės, skirtos apsaugoti asmens duomenis naudojant tokias tiesioginių pranešimų programas kaip „Whatsapp“, atnaujintos antidempingo taisyklės, dvejopos kokybės maisto produktų problema, glifosatas ir daug kitų klausimų.