Saugumas

Šengeno miniatiūra 01:07 Naujienos

Saugumo stiprinimas Šengeno erdvėje

Saugumas - 13.11.2017 12:00

Europos teisės aktų leidėjai siekia gerinti Šengeno informacinę sistemą (SIS II): stiprinti policijos bendradarbiavimą kovojant su terorizmu, tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir nelegalia imigracija.

kareivis ir policininkas gatvėje 01:30 Naujienos

Kova su terorizmu: siekiama užsukti pinigų čiaupą

Saugumas - 30.10.2017 08:00

Parlamentas sudarė specialųjį 30 narių komitetą, kuris ieškos kovos su terorizmu Europoje būdų ir stengsis gerinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą. ES kovoja daugelyje frontų, iš kurių vienas svarbiausių yra terorizmo finansavimas. Taigi Europos Parlamento nariai stoja į kovą su pinigų plovimu ir organizuotu nusikalstamumu, taip stengdamiesi sustabdyti lėšų srautą.

tikrinimas pasienyje 02:00 Naujienos

Pažangesnė Europos sienų apsauga

Saugumas - 25.10.2017 08:00

Europos Parlamentas pritaria naujai bendrai elektroninei sistemai, skirtai Šengeno erdvės išorinių sienų kontrolės procedūroms paspartinti. Ją įgyvendinus taip pat bus registruojama informacija apie ne ES piliečius, kad būtų lengviau nustatyti sukčiavimo atvejus. Svarbiausius šio naujojo teisės akto tikslus aiškina Europos Parlamento narys Agustínas Díazas De Mera (PPE).

Rožinė rožė ant šaligatvio 02:08

Bendri tikslai: saugumas

Saugumas - 01.02.2017 20:12

Šiandien ES susiduria su terorizmo grėsme. Visi sutiktų, kad saugumas turėtų būti didžiausias prioritetas. Organizacijos, tokios kaip Europol, kovoja su terorizmu, o tuo metu kitos, tokios kaip Fenvac, rūpinasi terorizmo aukų šeimomis. Pasienio sistemų tobulinimas, ryšių tarp šalių narių gerinimas ir su terorizmu susijusių veikų kriminalizavimas - tai tik keletas žingsnių, kurių šiais metais ėmėsi ES, pavyzdžių.

bendrasis susitarimas dėl duomenų apsaugos 01:29 Naujienos

Saugesnių duomenų teisės ES piliečiams JAV

Saugumas - 30.11.2016 10:00

Europos Parlamentas įjungė žalią šviesą istoriniam susitarimui dėl transatlantinių duomenų apie nusikaltimus perdavimo. ES–JAV bendrojo susitarimo dėl duomenų apsaugos tikslas yra geriau apsaugoti asmeninius duomenis, kuriais keičiamasi tarp dviejų šalių.