Komunikacijos gairės

  1. Siekdamas atsižvelgti į visų piliečių teisę žinoti ir suprasti, kas vyksta jų išrinktoje institucijoje, Europos Parlamentas įkūrė internetinės televizijos kanalą (pavadinimas 'europarltv'). Kanalas skirtas prisidėti prie Europos Sąjungos demokratizacijos proceso ir prie Europos viešosios erdvės plėtros.
  2. Kanalas valdomas vadovaujantis viešosios tarnybos principais siekiant informacinių ir šviečiamųjų tikslų. Jo tikslas - užtikrinti, kad visi Europos Parlamento darbo aspektai būtų pristatyti patraukliai, patikimai ir profesionaliai.
  3. Kanalas užtikrina, kad būtų atspindėta nuomonių įvairovė Europos Parlamente, deramai atsižvelgiant į santykinį frakcijų narių skaičių ir laikantis neutralios ir nešališkos redakcinės politikos.
  1. Kanalo veikla plėtojama taip, kad sustiprėtų Parlamento ir Europos piliečių ryšys. Piliečiams suteikiama galimybė išsakyti savo nuomonę dėl kanalo programų turinio ir dalyvauti jį kuriant.
  2. Bendras kanalo programų turinys ir strateginė kryptis nustatoma kasmet parengiant dokumentą, kuris pateikiamas Biurui. Už šios tvarkos įgyvendinimą atsakingos Parlamento tarnybos.
  3. Parlamento Biuro įgaliota patariamoji taryba prižiūri, kaip laikomasi šios chartijos.
  4. Ši chartija prieinama viešai ir skelbiama institucijos interneto svetainėje.