Rožinė rožė ant šaligatvio 02:08

Bendri tikslai: saugumas

Saugumas -

Šiandien ES susiduria su terorizmo grėsme. Visi sutiktų, kad saugumas turėtų būti didžiausias prioritetas. Organizacijos, tokios kaip Europol, kovoja su terorizmu, o tuo metu kitos, tokios kaip Fenvac, rūpinasi terorizmo aukų šeimomis. Pasienio sistemų tobulinimas, ryšių tarp šalių narių gerinimas ir su terorizmu susijusių veikų kriminalizavimas - tai tik keletas žingsnių, kurių šiais metais ėmėsi ES, pavyzdžių.

Romos sutarties pasirašymas. 05:15

Sukanka 60 metų nuo Romos sutarties pasirašymo

ES reikalai -

Svarbu atminti, iš kur mes atėjome. Po Antrojo pasaulinio karo tragedijų Romos sutartis tapo esminiu susitarimu tarp šešių šalių, kurios susiejo savo likimus, įkurdamos Europos ekonominę bendriją. Minėdami 60-ąsias Romos sutarties pasirašymo metines, mes peržvelgiame Europos pamatus, kuriuos padėjo ši sutartis, ir pasiekimus, kuriuos gina Europos Parlamentas.


Apie EuroparlTV

„EuroparlTV“ – tai Europos Parlamento saityno vaizdo įrašų tarnyba, kuri siekia informuoti ES piliečius apie Parlamento veiklą, taip pat apie tai, kokią įtaką politiniams įvykiams daro Parlamento nariai ir kaip jie priima teisės aktus, paveikiančius žmonių gyvenimą visoje Europoje.

Eiti į puslapį

Kontaktai

Jeigu norite pateikti klausimus, prašymus dėl informacijos ar pasiūlymus „EuroparlTV“, galite pasinaudoti el. pašto paslaugomis. Klausimai turi būti susiję su Europos Parlamento veiklos sritimi. Atsakymus gausite per pagrįstą laikotarpį.

Eiti į puslapį