Kalėdos Naujienos 01:39

Linksmų skaitmeninių Kalėdų

Visuomenė -

Kalėdų laikotarpiu vis daugiau ir daugiau piliečių naudojasi skaitmeniniais produktais. Tai nauja norma, kurią reikia reglamentuoti siekiant geriau apsaugoti vartotojus. Europos Parlamentas sprendžia įvairius klausimus, pradedant nuo produktų su defektais, nepagrįstu geografiniu blokavimu bei tarpvalstybiniu prekių pristatymu ir baigiant internetinėmis transliacijomis bei tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimu.

Plakatas Naujienos 01:46

Mokesčių slėpimas turi būti nuolat tiriamas

Ekonomika -

Po „Rojaus dokumentų“ nutekėjimo Parlamento nariai greičiausiai ragins sukurti specialųjį tyrimų komitetą, o vėliau — nuolatinį komitetą, kuris padėtų geriau išaiškinti pažeidimus mokesčių srityje. Dėl Tyrimo komiteto pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (PANA) galutinių rekomendacijų Parlamentas turėtų balsuoti gruodžio mėnesio plenarinėje sesijoje. Taip siekiama paspartinti teisės aktų, reglamentuojančių kovą su pinigų plovimu, įgyvendinimą.

jaunuoliai Naujienos 01:18

Jaunimo užimtumas ES: Parlamento nariai skatina naujoviškus metodus

Visuomenė -

2013 m. pradėta Jaunimo užimtumo iniciatyva skirta teikti finansinę paramą dėl didelio jaunimo nedarbo kenčiantiems regionams. Europos Parlamento nariai nori, kad valstybės narės atliktų savo vaidmenį skatinant labai reikalingas ilgalaikes reformas, kuriomis siekiama ilgalaikio tvaraus jaunimo užimtumo.

STEVENS Naujienos 01:37

Neįgalieji ES: ilgas kelias lygybės link

Visuomenė -

Siekdamas užtikrinti, kad neįgaliesiems būtų tinkamai atstovaujama ir kad jie turėtų lygias galimybes visuomenėje bei darbo vietose, Europos Parlamentas toliau svarsto ES strategiją dėl negalios, spręsdamas tokias problemas kaip lyčių nelygybė, skurdas ir diskriminacija. Europos Parlamento narė Helga Stevens jau ilgą laiką kovoja už žmonių su negalia teises. Ji tvirtina, kad kalbant apie integraciją ir atstovavimą, neįgaliesiems galima suteikti daug daugiau galimybių.

Infografika Naujienos 01:30

Europos Parlamentas ragina permąstyti ūkininkavimo modelį

ES reikalai -

Europos Parlamentas ragina palaipsniui atsisakyti glifosato naudojimo. Ši medžiaga aptinkama įprastose piktžolių naikinimo priemonėse ir plačiai naudojama namų ūkiuose bei žemės ūkyje. Parlamentarai nori, kad būtų permąstytas ūkininkavimo modelis, siekiant įtraukti tokias alternatyvas kaip integruotas kenkėjų valdymas.

migrantas Naujienos 01:25

Europos sprendimas prieglobsčio Europoje prašytojams

Pasaulis -

Europos prieglobsčio paramos biuras (EPPB) yra įsikūręs Maltoje. Europos Parlamentas siekia sustiprinti savo vaidmenį bendroje Europos prieglobsčio sistemoje, kad Europa galėtų geriau susitvarkyti su pabėgelių srautais.


Apie EuroparlTV

„EuroparlTV“ – tai Europos Parlamento saityno vaizdo įrašų tarnyba, kuri siekia informuoti ES piliečius apie Parlamento veiklą, taip pat apie tai, kokią įtaką politiniams įvykiams daro Parlamento nariai ir kaip jie priima teisės aktus, paveikiančius žmonių gyvenimą visoje Europoje.

Eiti į puslapį

Kontaktai

Jeigu norite pateikti klausimus, prašymus dėl informacijos ar pasiūlymus „EuroparlTV“, galite pasinaudoti el. pašto paslaugomis. Klausimai turi būti susiję su Europos Parlamento veiklos sritimi. Atsakymus gausite per pagrįstą laikotarpį.

Eiti į puslapį