Justin Trudeau Naujienos 01:28

Žalia šviesa prekybai be kliūčių su Kanada

Ekonomika -

Europos Parlamentas patvirtino istorinį išsamų ekonominį ir prekybos susitarimą (IEPS), įveikdamas vieną iš paskutinių kliūčių. Po septynerius metus užtrukusių derybų, šis susitarimas sumažins prekybos kliūtis tarp Kanados ir ES, tačiau jį dar turi ratifikuoti nacionaliniai parlamentai.

Elmaro Broko infografika Naujienos 02:07

Europos ateitis – išnaudokime Lisabonos sutarties teikiamas galimybes (Elmaras Brokas)

ES reikalai -

Europos Parlamentas priėmė tris susijusius sprendimus, kuriuose nagrinėjamas būsimas Europos Sąjungos vystymasis. Vienas iš pranešėjų, Elmaras Brokas, ragina ES visapusiškai pasinaudoti Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis, nes jos politinis potencialas dar nėra visiškai išsemtas. ES turėtų siekti daugiau skaidrumo, pavyzdžiui, kurti bendrą gynybos politiką.


Apie EuroparlTV

„EuroparlTV“ – tai Europos Parlamento saityno vaizdo įrašų tarnyba, kuri siekia informuoti ES piliečius apie Parlamento veiklą, taip pat apie tai, kokią įtaką politiniams įvykiams daro Parlamento nariai ir kaip jie priima teisės aktus, paveikiančius žmonių gyvenimą visoje Europoje.

Eiti į puslapį

Kontaktai

Jeigu norite pateikti klausimus, prašymus dėl informacijos ar pasiūlymus „EuroparlTV“, galite pasinaudoti el. pašto paslaugomis. Klausimai turi būti susiję su Europos Parlamento veiklos sritimi. Atsakymus gausite per pagrįstą laikotarpį.

Eiti į puslapį