Jeanas-Claude'as Junckeris Naujienos 02:07

ES padėtis 2018 m.

ES reikalai -

Rugsėjo 12 d. Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris Europos Parlamente Strasbūre skaitė ketvirtąjį ir paskutinį savo pranešimą apie Sąjungos padėtį. Junckeris ragino kurti stiprią ir vieningą Europą bei įspėjo dėl populizmo pavojų. Likus aštuoniems mėnesiams iki Europos Parlamento rinkimų, Strasbūre vykusios diskusijos formavo plataus užmojo ateities tikslus 27 Europos Sąjungos narėms.

miniatiūra Naujienos 01:21

Žiedinei ekonomikai stiprinti skirta plastikų strategija

ES reikalai -

Pasiekti, kad iki 2030 m. visos plastikinės pakuotės būtų tinkamos perdirbti, yra vienas iš šiuo metu Parlamente svarstomos naujos strategijos tikslų. Strategijoje numatytos naujos priemonės padės Europos šalims sumažinti vis dar gaminamų plastiko atliekų kiekį ir apriboti jų daromą žalą mūsų aplinkai, klimatui, sveikatai bei ekonomikai.

Laboratorija Naujienos 01:45

Kova su vaistams atspariomis infekcijomis

Visuomenė -

Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms — tai didėjanti pasaulinė problema. Medicinos specialistai baiminasi, kad iki 2050 m. ji nužudys daugiau žmonių nei vėžys, todėl Parlamentas ragina Europos Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti geresnes prevencines priemones.

Europos solidarumo korpusas Naujienos 01:30

Europos solidarumo korpusas

ES reikalai -

Europos solidarumo korpusas — tai nauja iniciatyva, burianti jaunuolius iš visos ES, kad šie galėtų padėti kitiems. Europos Parlamentas ragina Solidarumo korpusui skirti papildomų lėšų. Į šią programą taip pat numatoma įtraukti daugiau veiklos, pavyzdžiui, susijusios su aplinkos apsauga arba pagalba migrantams.


Apie EuroparlTV

„EuroparlTV“ – tai Europos Parlamento saityno vaizdo įrašų tarnyba, kuri siekia informuoti ES piliečius apie Parlamento veiklą, taip pat apie tai, kokią įtaką politiniams įvykiams daro Parlamento nariai ir kaip jie priima teisės aktus, paveikiančius žmonių gyvenimą visoje Europoje.

Eiti į puslapį

Kontaktai

Jeigu norite pateikti klausimus, prašymus dėl informacijos ar pasiūlymus „EuroparlTV“, galite pasinaudoti el. pašto paslaugomis. Klausimai turi būti susiję su Europos Parlamento veiklos sritimi. Atsakymus gausite per pagrįstą laikotarpį.

Eiti į puslapį