geltonas ir raudonas vamzdynai Naujienos 01:30

Daugiau solidarumo dujų tiekimo srityje

Ekonomika -

Europos Parlamentas baigia rengti naują reglamentą, kuriuo siekiama užtikrinti patikimą dujų tiekimą į ES. Pagal naująsias solidarumo taisykles, didelį dujų trūkumą patiriančios valstybės narės galės tikėtis kaimyninių šalių pagalbos.

Infografika Naujienos 01:26

Belaidis ryšys visiems: siekiama užpildyti spragas

Visuomenė -

ES siekia kurti tikrą skaitmeninę visuomenę, todėl ypatingai svarbu panaikinti miesto ir kaimo vietovių skaitmeninę atskirtį. Programos „WiFi4EU“ tikslas — užtikrinti aukštos kokybės nemokamą interneto ryšį tūkstančiams vietinių bendruomenių.

Trys vėjo jėgainės laukuose 01:45

Bendri tikslai: energetikos sąjunga

Pasaulis -

Ką jūsų energijos šaltinis jums reiškia? Galbūt aktualesnis klausimas būtų, ką jis reiškia jūsų vaikams? Oro tarša ir nenuspėjamos degalų kainos kelia problemų Europoje − būtina imtis veiksmų. Europos Sąjunga dirba siekdama pokyčių. Kooperatyvai, tokie kaip „Ecopower“, rodo pavyzdį, kaip ES pereina nuo iškastinio ir branduolinio kuro prie atsinaujinančiosios energijos. Jie padeda suprasti ES įsipareigojimą sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir sukurti koordinuotą energetikos sąjungą.

Grupė jaunų žmonių, stovinčių aplink stalą ir dalyvaujančių susirinkime. 03:08

Bendrieji tikslai: socialinė dimensija

Visuomenė -

Jaunimo nedarbas yra vienas iš didžiausių iššūkių kai kuriose ES šalyse. Pavyzdžiui, Portugalijoje. Sérgio Oliveira yra atsakingas už užimtumo sistemą, pagal kurią jauniems žmonėms padedama susirasti darbą. ES remia į šį panašius projektus bei pristato Europos socialinių teisių ramstį, kad šiuos klausimus integruotų į pagrindines savo vertybes. ES skyrus daugiau lėšų tokioms socialinėms sistemoms, kaip Sérgio prižiūrima sistema, daugiau piliečių galės džiaugtis geresniu gyvenimu.


Apie EuroparlTV

„EuroparlTV“ – tai Europos Parlamento saityno vaizdo įrašų tarnyba, kuri siekia informuoti ES piliečius apie Parlamento veiklą, taip pat apie tai, kokią įtaką politiniams įvykiams daro Parlamento nariai ir kaip jie priima teisės aktus, paveikiančius žmonių gyvenimą visoje Europoje.

Eiti į puslapį

Kontaktai

Jeigu norite pateikti klausimus, prašymus dėl informacijos ar pasiūlymus „EuroparlTV“, galite pasinaudoti el. pašto paslaugomis. Klausimai turi būti susiję su Europos Parlamento veiklos sritimi. Atsakymus gausite per pagrįstą laikotarpį.

Eiti į puslapį