Kriketo žaidėjas 03:14

Pabėgėlių integracija – perženkime sienas

Visuomenė -

Priimti pabėgėlius reiškia ne tik taikyti prieglobsčio procedūras ar suteikti jiems reikalingą tarptautinę apsaugą, bet taip pat padėti žmonėms rasti savo vietą mūsų visuomenėje. Integracija gali suteikti įvairios kultūrinės ir ekonominės naudos pabėgėlius priimančioms šalims. Visoje Europoje galima išgirsti įkvepiančių pabėgėlių istorijų. Tai ir kriketo žaidėjas Prancūzijoje, vertėjas Vokietijoje ar apdovanojimą pelnęs fotografas Italijoje. ES sukurta suvienijant įvairovę, tačiau valstybės narės turi pačios nuspręsti, ar įsileis pabėgėlius.

Elmaro Broko infografika Naujienos 02:07

Europos ateitis – išnaudokime Lisabonos sutarties teikiamas galimybes (Elmaras Brokas)

ES reikalai -

Europos Parlamentas priėmė tris susijusius sprendimus, kuriuose nagrinėjamas būsimas Europos Sąjungos vystymasis. Vienas iš pranešėjų, Elmaras Brokas, ragina ES visapusiškai pasinaudoti Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis, nes jos politinis potencialas dar nėra visiškai išsemtas. ES turėtų siekti daugiau skaidrumo, pavyzdžiui, kurti bendrą gynybos politiką.


Apie EuroparlTV

„EuroparlTV“ – tai Europos Parlamento saityno vaizdo įrašų tarnyba, kuri siekia informuoti ES piliečius apie Parlamento veiklą, taip pat apie tai, kokią įtaką politiniams įvykiams daro Parlamento nariai ir kaip jie priima teisės aktus, paveikiančius žmonių gyvenimą visoje Europoje.

Eiti į puslapį

Kontaktai

Jeigu norite pateikti klausimus, prašymus dėl informacijos ar pasiūlymus „EuroparlTV“, galite pasinaudoti el. pašto paslaugomis. Klausimai turi būti susiję su Europos Parlamento veiklos sritimi. Atsakymus gausite per pagrįstą laikotarpį.

Eiti į puslapį