migrantas Naujienos 01:25

Europos sprendimas prieglobsčio Europoje prašytojams

Pasaulis -

Europos prieglobsčio paramos biuras (EPPB) yra įsikūręs Maltoje. Europos Parlamentas siekia sustiprinti savo vaidmenį bendroje Europos prieglobsčio sistemoje, kad Europa galėtų geriau susitvarkyti su pabėgelių srautais.

kamera Naujienos 01:26

Dirbtinis intelektas: nauja žiniasklaidos era

Visuomenė -

Dirbtinis intelektas gali būti naudojamas tiek informacijos kūrimui, tiek ir kovai su klaidinančiomis naujienomis. O ką galima pasakyti apie su juo susijusias problemas ir galimybes? Šie klausimai buvo svarbiausia kasmetinės Europos Parlamento mokslinės įstaigos (Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimas, STOA) paskaitos tema.

e. privatumas Naujienos 02:07

E. privatumo stiprinimas

ES reikalai -

Europos Parlamentas atnaujina duomenų apsaugos taisykles, įtraukdamas tokias naujas bendravimo formas kaip „WhatsApp“ ir kitos tiesioginių pranešimų programos. Taip siekiama geriau apsaugoti žmonių privatumą.

darbininkai Naujienos 01:19

Profesinis vėžys: EP nariai atnaujina taisykles

Visuomenė -

Esamoms kancerogenų ir mutagenų poveikio ribojimo darbo vietose taisyklėms jau daugiau negu dešimt metų. Europos Parlamentas nori geriau apsaugoti darbuotojus, atnaujindamas taisykles. Į jas numatoma įtraukti daugiau vėžį sukeliančių cheminių veiksnių, nustatyti griežtesnius ribojimus tam tikroms medžiagoms ir užtikrinti visą gyvenimą trunkantį sveikatos stebėjimą kenksmingą poveikį patiriantiems darbuotojams.


Apie EuroparlTV

„EuroparlTV“ – tai Europos Parlamento saityno vaizdo įrašų tarnyba, kuri siekia informuoti ES piliečius apie Parlamento veiklą, taip pat apie tai, kokią įtaką politiniams įvykiams daro Parlamento nariai ir kaip jie priima teisės aktus, paveikiančius žmonių gyvenimą visoje Europoje.

Eiti į puslapį

Kontaktai

Jeigu norite pateikti klausimus, prašymus dėl informacijos ar pasiūlymus „EuroparlTV“, galite pasinaudoti el. pašto paslaugomis. Klausimai turi būti susiję su Europos Parlamento veiklos sritimi. Atsakymus gausite per pagrįstą laikotarpį.

Eiti į puslapį