Pastangų pasidalijimas: Europos plataus užmojo kovos su klimato kaita tikslų skatinimas

Ekonomika - - 01:28

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Europos Sąjunga iškėlė plataus užmojo tikslus sumažinti į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Europos teisės aktų leidėjai svarsto svarbiausią ES kovos su klimato kaita priemonę — Pastangų pasidalijimo reglamentą (PPR). Šis teisės aktas bus taikomas maždaug 60 proc. ES į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Nuorašas: