Ką daryti su Europos atliekomis?

Ekonomika - - 02:43

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Europa turi sumažinti sąvartynus ir maisto altiekas, geriau tvarkyti ir perdirbti pakuočių atliekas – tai pagrindiniai „atliekų paketo“, kurį Europos Parlamentas priims kovo sesijoje Strasbūre, tikslai.

Nuorašas: