Europos biudžetas ruošiamas ateities iššūkiams

Ekonomika - - 01:14

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Šiuo metu Parlamentas rengia kitą ilgalaikį ES biudžetą. Daugiametė finansinė programa (DFP) po 2020 m. turėtų būti dar ambicingesnė, nes jos lėšomis siekiama finansuoti ir senus, ir naujus prioritetus. Dėl Parlamento prioritetų jo nariai balsuos kovo mėnesį Strasbūre vyksiančiame plenariniame posėdyje.

Nuorašas: