Automobilių išmetamosios dujos – tyrimo komitetas pasimoko iš skandalo

ES reikalai - - 02:24

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Automobilių išmetamųjų dujų skandalui tirti įkurto komiteto nariai, po metus trukusio tyrimo, savo galutinėje ataskaitoje ragina vykdyti griežtesnę kontrolę ir įgyvendinti taisykles Europos lygmeniu.

Nuorašas: