Netrukus: e. demokratija, tarptinklinis mobilusis ryšys, abipusis bevizis režimas ir išmoktos automobilių išmetamųjų dujų skandalo pamokos.

ES reikalai - - 01:00

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Į ateinančios savaitės darbotvarkę įtraukti e. demokratijos, tarptinklinio mobiliojo ryšio mokesčių panaikinimo ES ir abipusio bevizio režimo su JAV klausimai. Europos Parlamento nariai taip pat aptars automobilių išmetamųjų dujų skandalo tyrimo išvadas ir rekomendacijas.

Nuorašas: