Greitai: komandiruoti darbuotojai, Panamos dokumentai, e. privatumas

ES reikalai - - 00:59

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Į komitetų darbotvarkes įtraukti keli ES teisės aktai, tarp jų — teisės aktai, reglamentuojantys komandiruotų darbuotojų teises, duomenų apsaugą, ir Dublino reglamentas dėl prieglobsčio prašytojų. Taip pat planuojama svarstyti Panamos dokumentų tyrimo rezultatus, moterų vėžio problemas ir daug kitų klausimų

Nuorašas: