Netrukus: 2018 m. biudžetas, užteršti kiaušiniai, profesinis vėžys...

ES reikalai - - 00:49

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Europos Parlamentas ketina aptarti keletą svarbių klausimų, įskaitant 2018 m. biudžetą, ES solidarumo fondą, teisinės valstybės principo laikymąsi Lenkijoje, skandalą dėl užterštų kiaušinių ir darbuotojų apsaugą nuo kancerogenų darbo vietoje.

Nuorašas: