„Lehman Brothers“: po 10 metų

ES reikalai - - 01:16

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Banko „Lehman Brothers“ žlugimas sukrėtė visą pasaulį, sukeldamas sunkiausią ekonominę krizę per daugybę metų. Praėjus dešimtmečiui, kokių pamokų buvo išmokta? Ir kas buvo padaryta siekiant, kad tai vėl nepasikartotų?

Nuorašas: