Siekiama griežtinti kovą su naudotų automobilių duomenų klastojimu

ES reikalai - - 01:30

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Ridos klastojimas — visoje ES paplitusi problema, kuri taip pat kelia grėsmę eismo saugumui. Ji turi įtakos naudotų automobilių rinkoms ir gali pakenkti vartotojams, aplinkai bei saugumui keliuose. Siekdamas apsaugoti naudotų automobilių prekybą, Europos Parlamentas ragina priimti griežtesnes kovos su hodometrų duomenų klastojimu priemones.

Nuorašas: