Lenkija raginama laikytis teisinės valstybės ir spaudos laisvės principų

ES reikalai - - 01:02

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Emocinga diskusija su ministre pirmininke Beata Szydło, EP nariams susirūpinus demokratijos padėtimi Lenkijoje.

Nuorašas: