Komandiruoti darbuotojai: vienodas atlyginimas už tą patį darbą

ES reikalai - - 04:00

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Europos Parlamentas atnaujina komandiruotiems darbuotojams taikomas taisykles, kurios galioja nuo 1996 metų. Šio darbo tikslas yra geriau apsaugoti į laikinas komandiruotes užsienyje vykstančius Europos darbuotojus ir išvengti bet kokios formos socialinio dempingo.

Nuorašas: