ES reformuoja apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą

ES reikalai - - 01:18

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Siekdama iki 2030 m. 40 proc. sumažinti į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, Europos Sąjunga žengė dar vieną žingsnį ir šiuo metu rengia naujas pažangios apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reformas.

Nuorašas: