Europos Parlamentas ir „Brexit“

ES reikalai - - 02:17

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Koks Europos Parlamento atsakas į „Brexit“? Po to, kai 2017 m. kovo mėn. buvo pradėtas įgyvendinti Lisabonos sutarties 50 straipsnis, Parlamentas sudarė valdymo grupę ir parengė gaires, skirtas reaguoti į iššūkius, su kuriais Jungtinei Karalystei palikus Europos Sąjungą susidurs tiek Didžioji Britanija, tiek Europos Sąjunga. Galiausiai, Parlamentas taip pat uždegs „žalią šviesą“ galutiniam susitarimui.

Nuorašas: