Europos ateitis – išnaudokime Lisabonos sutarties teikiamas galimybes (Elmaras Brokas)

ES reikalai - - 02:07

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Europos Parlamentas priėmė tris susijusius sprendimus, kuriuose nagrinėjamas būsimas Europos Sąjungos vystymasis. Vienas iš pranešėjų, Elmaras Brokas, ragina ES visapusiškai pasinaudoti Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis, nes jos politinis potencialas dar nėra visiškai išsemtas. ES turėtų siekti daugiau skaidrumo, pavyzdžiui, kurti bendrą gynybos politiką.

Nuorašas: