ES ŠESD ILPS: Taršos mažinimas, verčiant už ją mokėti

Others - - 01:51

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistema turi mažinti CO2 išmetimą, bet finansų krizė privertė patobulinti šią sistemą.

Nuorašas: