Nauja galimybė ES piliečiams

Others - - 01:32

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ES piliečiai gali pasinaudoti Piliečių iniciatyvos instrumentu. Surinkus viena milijoną parašų kuriuo nors klausimu, Europos Komisija privalės imtis tą klausimą svarstyti. Tačiau tikslus Piliečių iniciatyvos teisinis pagri

Nuorašas: