Reportažas: Griaunant sienas teptuku

Others - - 04:35

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Du menininkai iš Vakarų Berlyno buvo tarp pirmųjų, tapusių ant Berlyno sienos dar prieš jos griūtį. EuroparlTV nuvyko į Berlyną, kur susitiko su dviem menininkais, Kiddy Citny ir Thierry Noir, kurie atnaujina savo originalius piešinius ir prisimena praeit

Nuorašas: