Naujienos: Europos Sąjungos institucijų galios – Energijos tiekimo patikimumas – Problemos Šveicarijoje

Others - - 10:11

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Parlamentas kovoja, kad jau naujas galias, kurias jam suteikė Lisbaonos sutartis, pripažintų Europos Komisija ir Taryba. Nagrinėjame energijos tiekimo patikimumo ir energetinės nepriklausomybės klausimus. Taip pat naujienose – kyla ginčai dėl taisyklių, k

Nuorašas: