Kova su terorizmu: siekiama užsukti pinigų čiaupą

Saugumas - - 01:30

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Parlamentas sudarė specialųjį 30 narių komitetą, kuris ieškos kovos su terorizmu Europoje būdų ir stengsis gerinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą. ES kovoja daugelyje frontų, iš kurių vienas svarbiausių yra terorizmo finansavimas. Taigi Europos Parlamento nariai stoja į kovą su pinigų plovimu ir organizuotu nusikalstamumu, taip stengdamiesi sustabdyti lėšų srautą.

Nuorašas: