Dirbtinis intelektas: nauja žiniasklaidos era

Visuomenė - - 01:26

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Dirbtinis intelektas gali būti naudojamas tiek informacijos kūrimui, tiek ir kovai su klaidinančiomis naujienomis. O ką galima pasakyti apie su juo susijusias problemas ir galimybes? Šie klausimai buvo svarbiausia kasmetinės Europos Parlamento mokslinės įstaigos (Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimas, STOA) paskaitos tema.

Nuorašas: