ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimas

Visuomenė - - 03:33

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) — tai Europos ekonomikos variklis. Europos Parlamentas siekia užtikrinti stabilų ES augimą, kurdamas MVĮ palankią aplinką. Susipažinkite su nedidelės baldų gamybos įmonės savininkais — Arnaud'u ir Geraldine iš Prancūzijos.

Nuorašas: