„Teisėtų svaigiųjų medžiagų“ ribojimai

Visuomenė - - 01:23

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Naujos psichoaktyviosios medžiagos (NPM) plinta labai sparčiai. Šiuo metu stebima daugiau negu 600 naujų medžiagų, iš jų daugiau nei 75 proc. aptiktos tik per pastaruosius šešerius metus. Europos Parlamentas nori priimti teisės aktus, kurie padėtų geriau reaguoti į šią problemą.

Nuorašas: