Vartotojų apsauga

Visuomenė - - 04:27

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Europos Parlamentas siekia apsaugoti vartotojus skaitmeninėje erdvėje: neseniai įgyvendintų sėkmingų iniciatyvų pavyzdžiai gali būti tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimas ir WIFI4EU. Visgi dar lieka tokių spręstinų problemų kaip tolimieji skambučiai, e. privatumas ir internetinio turinio perkeliamumas.

Nuorašas: