ES tarpvalstybinis siuntinių pristatymas

Visuomenė - - 00:49

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Tarpvalstybinio siuntinių pristatymo kainos gali būti nevienodos, nepagrįstos ir painios. Europos Parlamentas nori, kad visi piliečiai žinotų, už ką jie moka. Būtent todėl jis priima teisės aktą, kuriuo užtikrinamas didesnis pristatymo paslaugų teikėjų ir jų kainų skaidrumas.