Moterų padėties žiniasklaidoje gerinimas

Visuomenė - - 01:28

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Lyčių disbalansas vis dar egzistuoja, ypač jis pasireiškia žiniasklaidoje ir informacinių bei ryšių technologijų sektoriuose. Europos Parlamentas išsakė susirūpinimą dėl moterų įvaizdžio žiniasklaidoje ir vertikaliosios segregacijos, su kuria jos vis dar susiduria.

Nuorašas: