Linksmų skaitmeninių Kalėdų

Visuomenė - - 01:39

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Kalėdų laikotarpiu vis daugiau ir daugiau piliečių naudojasi skaitmeniniais produktais. Tai nauja norma, kurią reikia reglamentuoti siekiant geriau apsaugoti vartotojus. Europos Parlamentas sprendžia įvairius klausimus, pradedant nuo produktų su defektais, nepagrįstu geografiniu blokavimu bei tarpvalstybiniu prekių pristatymu ir baigiant internetinėmis transliacijomis bei tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimu.

Nuorašas: