„WiFi4EU“

Visuomenė - - 00:56

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

„WiFi4EU“ — tai ES iniciatyva, kuri padės jums saugiai ir be reklamų prisijungti prie interneto bet kurioje Europos vietoje. ES valstybių narių vietos valdžios institucijos gali kreiptis dėl finansavimo naudojimosi internetu punktams ir viešosios interneto prieigos taškams įrengti.

Nuorašas: