Profesinis vėžys: EP nariai atnaujina taisykles

Visuomenė - - 01:19

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Esamoms kancerogenų ir mutagenų poveikio ribojimo darbo vietose taisyklėms jau daugiau negu dešimt metų. Europos Parlamentas nori geriau apsaugoti darbuotojus, atnaujindamas taisykles. Į jas numatoma įtraukti daugiau vėžį sukeliančių cheminių veiksnių, nustatyti griežtesnius ribojimus tam tikroms medžiagoms ir užtikrinti visą gyvenimą trunkantį sveikatos stebėjimą kenksmingą poveikį patiriantiems darbuotojams.

Nuorašas: