Europos sprendimas prieglobsčio Europoje prašytojams

Pasaulis - - 01:25

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Europos prieglobsčio paramos biuras (EPPB) yra įsikūręs Maltoje. Europos Parlamentas siekia sustiprinti savo vaidmenį bendroje Europos prieglobsčio sistemoje, kad Europa galėtų geriau susitvarkyti su pabėgelių srautais.

Nuorašas: