Sacharovo premija už minties laisvę

Pasaulis - - 00:51

Įterpkite šį vaizdo įrašą:

Pagarba žmogaus teisėms yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių. Bet koks šių teisių pažeidimas turi įtakos demokratijos principams, kuriais grindžiama mūsų visuomenė. Europos Parlamentas kovoja su tokiais pažeidimais teisėkūros veiksmais ir įtvirtindamas žmogaus teises užsienio prekybos susitarimuose. Europos Parlamentas žmogaus teises taip pat remia kasmet skirdamas Sacharovo premiją už minties laisvę tiems asmenims, kurių indėlį į kovą už žmogaus teises galima laikyti išskirtiniu.

Nuorašas: