Ekonomika

Sīktēls 01:51 Ziņas

Aprites ekonomika: Eiropa apņemas laboties

Ekonomika - 06.04.2018 09:15

Lai risinātu pieaugošo nepieciešamību pēc atkritumu pārstrādes un mazināšanas visā Eiropā, ES gatavo jaunu politiku zaļākas un konkurētspējīgākas nākotnes veidošanai.

sīktēls 01:14 Ziņas

Eiropas budžeta nodrošināšana pret nākotnes izaicinājumiem

Ekonomika - 08.03.2018 08:00

Parlaments strādā pie ES nākamā ilgtermiņa budžeta. Daudzgadu finanšu shēmai (DFS) pēc 2020. gada jābūt ambiciozākai, lai varētu finansēt gan vecās, gan jaunās prioritātes. Strasbūras marta plenārsēdes laikā eirodeputāti balsos par Parlamenta prioritātēm.

sīktēls 00:59

DFS: ES budžeta sistēma nākotnes veidošanai

Ekonomika - 06.03.2018 08:00

Daudzgadu finanšu shēma (DFS) ļauj Eiropas Savienībai garākā laika posmā ieviest politikas un nodrošināt to efektivitāti. Parlaments strādā pie nākamās DFS, kas paredzēta laikam pēc 2021. gada.

vienotais tirgus 01:30 Ziņas

Vienotajam tirgum 25. gadi: daudz sasniegumu, bet vēl daudz darāmā

Ekonomika - 04.01.2018 16:23

25 gadu laikā vienotais tirgus ir izpleties no 12 līdz 28 ES dalībvalstīm, un tajā uz divpusēju nolīgumu pamata ir iekļāvušās arī Norvēģija, Islande, Lihtenšteina (EEZ valstis) un Šveice. Neskatoties uz neskaidrībām un izaicinājumiem, ES brīvās tirdzniecības zona arvien ir nepieredzēti pievilcīga visām kontinenta valstīm.

Plakāts 01:46 Ziņas

Nepieciešams pastāvīgi izmeklēt izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

Ekonomika - 07.12.2017 08:00

Pēc “Paradīzes dokumentu” noplūdes Parlamenta deputāti, ļoti iespējams, aicinās izveidot īpašu izmeklēšanas komiteju un, galu galā, pat pastāvīgu komiteju, lai ieviestu skaidrību par ļaundarībām nodokļu jomā. Decembra plenārsesijā tiks balsots par galīgajiem ieteikumiem attiecībā uz izmeklēšanas komiteju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, nodokļu apiešanas un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas jautājumos. Ieteikumu mērķis ir paātrināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas likumu ieviešanu.

sīktēls 01:19 Ziņas

Uzlabojot ceļu drošību ar katru automašīnu

Ekonomika - 13.11.2017 12:00

Eiropas Parlaments vēlas samazināt uz autoceļiem bojāgājušo personu skaitu, nosakot, ka visiem jaunajiem transportlīdzekļiem ES ir obligāti jābūt uzstādītām autovadītāju palīgsistēmām.

Kuģu meklēšana 01:20 Ziņas

Jauni noteikumi vienkāršo kuģu pasažieru datu apstrādi, lai paātrinātu glābšanu

Ekonomika - 28.09.2017 09:00

Lai novērstu drošības pārbaužu nepilnības, Eiropas Parlaments atjaunina noteikumus, kas tiek piemēroti pasažieru kuģiem un prāmjiem, kā arī paplašina šo noteikumu tvērumu, attiecinot arī uz citiem kuģu veidiem. Noteikumos arī iekļauta prasība digitālā formātā pārsūtīt pasažieru datus valsts iestādēm, lai informāciju būtu iespējams nodot glābšanas dienestiem un ģimenēm, ja ir noticis negadījums.

dzelteni un sarkani cauruļvadi 01:30 Ziņas

Vairāk solidaritātes gāzes piegādes jomā

Ekonomika - 12.09.2017 09:00

Eiropas Parlamentā noslēgumam tuvojas darbs pie jaunās regulas, kuras mērķis ir garantēt ES gāzes piegādes drošību. Jaunie solidaritātes noteikumi paredz, ka dalībvalstis, kuras saskarsies ar smagu gāzes deficītu, varēs rēķināties ar palīdzību no kaimiņvalstīm.

Panama papers 01:44 Ziņas

Panama Papers: finance ministers in the hot seat

Ekonomika - 12.07.2017 10:54

Several EU finance ministers faced questions by a Parliamentary inquiry committee set up to investigate the revelations of the so-called Panama Papers – a trove of 11.5 million leaked documents from the world's fourth biggest offshore law firm. Politicians and public figures were among those named. The finance ministers discussed the problems in their countries and what's being done about them.

Attēls saistībā ar pasažieru tiesībām — bagāžas piktogramma un fonā redzams vīrietis, kurš sēž pludmalē pie jūras. 01:09

Jūsu tiesības, ceļojot pa Eiropu

Ekonomika - 07.07.2017 13:02

Vai kādreiz esat saskārušies ar brauciena aizkavēšanos vai atcelšanu? Uzziniet vairāk par savām ES pasažiera tiesībām, ceļojot pa Eiropu. Jums var būt tiesības saņemt ļoti dažādus pakalpojumus, sākot ar atspirdzinājumiem un beidzot ar kompensācijām. Turklāt pasažieriem ar invaliditāti vai kustību traucējumiem ir vēl vairāk tiesību.

Animācija 04:45 Ziņas

Plānotā novecošanās — kādēļ izstrādājumi ātri plīst

Ekonomika - 29.06.2017 16:00

Cīnoties pret plānoto novecošanos, Eiropas Parlaments vēlas noteikt izstrādājumiem minimālos izturības kritērijus un labāk informēt patērētājus par to ilgizturību. Mērķis ir veicināt preču labošanu un samazināt atkritumu apjomu. Labās ziņas? 77 % ES patērētāju labprātāk remontētu savas preces nekā pirktu jaunas.