ES lietas

sīktēls 02:00 Ziņas

Pārskats par Parlamenta darbu 2018. gada pirmajā pusē

ES lietas - 16.07.2018 08:00

No darbā norīkotiem darba ņēmējiem ārzemniekiem un digitālās ekonomikas līdz Brexit un Eiropas nākotnei — 2018. gada pirmajā pusē Eiropas Parlamentam bija darba pilnas rokas. Atskatīsimies uz pēdējo sešu mēnešu galvenajām tēmām.

Sīktēls 01:00 Ziņas

No autortiesībām līdz aizsardzībai: 5 skaitļi, kas raksturo šo Strasbūras plenārsesiju

ES lietas - 06.07.2018 08:00

Deputāti aicināja atjaunināt tiešsaistes autortiesību noteikumu, lai garantētu, ka žurnālisti un mākslinieki par savu darbu taisnīgi saņem atlīdzību. EP apstiprināja jaunu aizsardzības fondu, stiprināja sadarbību starp Eiropolu un astoņām Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu valstīm, kā arī atkārtotai izvērtēšanai Transporta komitejā nosūtīja priekšlikumus par kravas automašīnu vadītājiem.

Sīktēls 01:29 Ziņas

Jauna Eiropas ceļošanas sistēma robežkontroles uzlabošanai

ES lietas - 28.06.2018 08:00

Jaunā Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS) uzlabos ES robežkontroli. Pilsoņiem no trešajām valstīm, ar kurām noslēgts bezvīzu režīms, pirms ierašanās ES būs jāpieprasa ceļošanas atļauja. Pieteikšanās sistēma tiks veidota tā, lai ceļotāji var pieteikties ātri, efektīvi un viegli.

Sīktēls 01:28 Ziņas

3D drukāšana: Parlaments skata šīs jaunās tehnoloģijas aspektus

ES lietas - 20.06.2018 08:00

3D drukāšanai kļūstot arvien populārākai, šī tehnoloģija ienes pārmaiņas uzņēmumu darbībā un cilvēku darbā. Tomēr līdz ar jauno ražošanas dimensiju rodas arī jautājumi par drošību un intelektuālā īpašuma tiesībām, un tam uzmanību pievērš Eiropas Parlaments.

5 skaitļi 01:00 Ziņas

No Parlamenta deputātu skaita līdz kiberdrošībai: 5 skaitļi, kas raksturo šo Strasbūras plenārsesiju

ES lietas - 15.06.2018 08:00

Parlamenta deputātu skaits pēc Brexit samazināsies par 46 vietām; Nīderlandes premjerministrs ir kārtējais līderis, kas piedalījies debatēs par Eiropas nākotni; migrantu kuģim nonākot grūtībās Vidusjūrā, deputāti diskutēja par ārkārtas humānajām situācijām; viņi arī balsoja par uzlabojumiem kiberdrošības un dronu jomā.

Sīktēls 01:19 Ziņas

Taisnīgāka lauksaimniecība ES pēc 2020. gada

ES lietas - 31.05.2018 08:00

Parlaments reformē ES lauksaimniecības sistēmu jeb kopējo lauksaimniecības politiku. Deputātiem ir ambiciozi plāni attiecībā uz reformu — sākot ar taisnīgāku finansēšanu līdz pat plašākam atbalstam jauniem un gados jaunajiem lauksaimniekiem un atpalikušajiem reģioniem, kā arī labāku ES lauksaimnieku sagatavošanu krīzes situāciju pārvarēšanai.

Sīktēls 01:29 Ziņas

Uzlabojot darba apstākļus Eiropas Savienībā

ES lietas - 29.05.2018 09:33

Eiropas Parlaments balsos par jaunu tiesību aktu, kas ļaus darbā norīkotiem darba ņēmējiem ārzemniekiem saņemt vienādas tiesības un vienādu samaksu, īslaicīgi strādājot citās ES valstīs.