Drošība

Šengenas sīktēls 01:07 Ziņas

Drošības stiprināšana Šengenas zonā

Drošība - 13.11.2017 12:00

Eiropas likumdevēji vēlas uzlabot Šengenas informācijas sistēmu (SIS II), lai veicinātu policijas sadarbību cīņā pret terorismu, pārrobežu noziedzību un nelegālo imigrāciju.

kareivis un policists uz ielas 01:30 Ziņas

Terorisma apkarošana: apturēsim naudas plūsmu

Drošība - 30.10.2017 08:00

Parlaments ir izveidojis īpašu komiteju, kurā iekļauti 30 deputāti, lai rastu terorisma apkarošanas veidus Eiropā un uzlabotu pārrobežu sadarbību. ES cīnās daudzās frontēs, viena no kurām ir terorisma finansēšana. Eirodeputāti ir apņēmības pilni novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un organizēto noziedzību, lai apturētu līdzekļu plūsmas.

robežpārbaude 02:00 Ziņas

Viedākas robežas Eiropai

Drošība - 25.10.2017 08:00

Eiropas Parlaments dod zaļo gaismu jaunai kopējai elektroniskai sistēmai, lai paātrinātu robežpārbaudes uz Šengenas zonas ārējām robežām. Tajā tiks arī reģistrēti dati par trešo valstu valstspiederīgajiem, lai tiktu uzlabota krāpšanas mēģinājumu atklāšana. Augustīns Diazs de Mera (EPP) skaidro galvenos šī jaunā likuma mērķus.

Sārta roze uz ietves. 02:08

Kopīgi mērķi: drošība

Drošība - 01.02.2017 20:12

Šobrīd ES ir pakļauta terora draudiem. Ikviens piekritīs, ka drošībai jākļūst par galveno prioritāti. Tādas organizācijas kā Eiropols apkaro terorismu, kamēr citas organizācijas, tādas kā Fenvac, rūpējas par upuru ģimenēm. Robežu sistēmas uzlabošana, komunikāciju uzlabošana dalībvalstu starpā un ar terorismu saistītu darbību kriminalizēšana ir tikai daži no pasākumiem, kurus ES šogad veic.

jumta nolīgums 01:29 Ziņas

Augstāka ES pilsoņu datu drošība ASV

Drošība - 30.11.2016 10:00

Eiropas Parlaments ir devis zaļo gaismu nozīmīgajam darījumam par kriminālprocesuālo datu transatlantisko pārsūtīšanu. ES un ASV tiesībaizsardzības “jumta nolīguma” mērķis ir labāk aizsargāt personas datu apmaiņu starp abām pusēm.