Redaktūras noteikumi

  1. Eiropas Parlaments (EP) ir izveidojis interneta televīzijas kanālu 'europarltv', jo ikvienam pilsonim ir tiesības zināt, kas notiek pašu pilsoņu vēlētajā iestādē, un tuvāk iepazīties ar tās darbu. Šā TV kanāla uzdevums ir veicināt demokratizācijas procesu Eiropas Savienībā un palīdzēt veidot Eiropas publisko telpu.
  2. TV kanāls balstās uz sabiedrisko pakalpojumu principiem, un tā uzdevums ir sniegt informāciju un izglītot sabiedrību. Tā mērķis ir pievilcīgā, ticamā un profesionālā veidā atspoguļot visas EP darbības jomas.
  3. TV kanāls atspoguļo viedokļu daudzveidību Eiropas Parlamentā, pienācīgi ņemot vērā politisko grupu savstarpējo spēka samēru, kā arī ievērojot neitrālu un objektīvu redakcijas politiku.
  1. TV kanāla darbs ir vērsts uz to, lai stiprinātu Eiropas Parlamenta un ES pilsoņu mijiedarbību. Pilsoņiem tiek dota iespēja paust savu viedokli par raidījumu saturu un tos saturiski uzlabot.
  2. TV kanāla vispārējo saturisko un stratēģisko ievirzi nosaka dokumentā, ko reizi gadā iesniedz Prezidijā. Par šo pamatnoteikumu īstenošanu ir atbildīgi attiecīgie Eiropas Parlamenta dienesti.
  3. Šīs hartas ievērošanu uzrauga konsultatīvā padome, kas ir EP Prezidija pakļautībā.
  4. Redakcijas harta ir pieejama plašai sabiedrībai, un to publicē Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.