economy Ziņas 01:29

Tackling trade dumping

Ekonomika -

Imports from outside the EU reached €468.2 billion in the first quarter of 2017. To avoid unfair competition for European businesses and workers, fines are imposed on third countries deemed to be “dumping” goods into the EU market. The European Parliament is looking at a new methodology for calculating anti-dumping duties, where “significant market distortions” are the basis for calculations.

Animēts zīmējums, kurā attēlota viesabonēšanas papildmaksu atcelšana 2017. gadā. Ziņas 00:36

Viesabonēšanas atcelšana

Ekonomika -

Kādēļ būtu jāmaksā vairāk, zvanot saviem draugiem un ģimenes locekļiem no citas ES valsts? No 2017. gada jūnija viesabonēšanas papildmaksas Eiropā ir atceltas. Eiropas Parlaments cīnījās par šī aizlieguma ieviešanu, kopš 2007. gada nepārtraukti samazinot maksimālos viesabonēšanas tarifus. Tagad Jūs varat zvanīt, sūtīt īsziņas un lietot internetu jebkurā ES valstī par tādiem pašiem tarifiem kā mājās.

Animācijā attēlotas Brexit sarunas starp ES un Apvienoto Karalisti. Ziņas 01:23

Sarkanās līnijas Brexit sarunās

ES lietas -

Apvienotā Karaliste ir oficiāli uzsākusi procesu, kas ļaus tai izstāties no Eiropas Savienības. Eiropas Parlaments ir noteicis savas sarkanās līnijas plānotajām sarunām. To skaitā ietilpst pilsoņu interešu noteikšana par prioritāti un Apvienotās Karalistes apņemšanās pildīt savas saistības attiecībā pret ES budžetu. Šis video sniedz ieskatu Parlamenta prioritātēs.

Infografika Ziņas 04:57

Erasmus paaudzes portreti

Sabiedrība -

Kristīne studēja arhitektūru Atēnās, Mišels mācījās Budapeštā — viņi abi to darīja Erasmus programmas ietvaros. Viņi abi nāk no paaudzes, kuras dzīvi būtiski ietekmēja Erasmus programma.

Piesārņojums Ziņas 01:28

Kopīgi centieni: Eiropas ambiciozo klimata mērķu pamats

Ekonomika -

Eiropas Savienība ir noteikusi ambiciozus mērķus attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Eiropas likumdevēji rūpīgi pēta Kopīgu centienu regulu (KCR), kas ir ES ievērojamākais instruments klimata jomā. Šis tiesību akts regulē aptuveni 60 % ES siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Infografika Ziņas 01:27

ES zilā karte: trūkstošo prasmju aizpildīšana

Ekonomika -

ES dalībvalstis saskaras ar darbinieku trūkumu virknē svarīgu nozaru — Eiropā līdz 2020. gadam nepieciešamība pēc kvalificētiem IKT darbiniekiem var pieaugt līdz 756 000, bet veselības aprūpes jomā varētu būt nepieciešams miljons profesionāļu. Pārskatītās ES zilās kartes programmas mērķis ir pasaules labāko un gaišāko prātu piesaiste.


Par EuroparlTV

“EuroparlTV” ir Eiropas Parlamenta tīmekļa televīzijas kanāls, kurš veido videomateriālus un kura mērķis ir informēt ES iedzīvotājus par notikumiem Parlamentā un par to, kā deputāti veido politiku un pieņem tiesību aktus, kas ietekmē cilvēku ikdienu visā Eiropā.

Iet uz mājaslapu

Kontakti

Ar e-pasta starpniecību varat uzdot jautājumus, pieprasīt informāciju un nosūtīt “EuroparlTV” savus ierosinājumus. Tematiem, par kuriem tiek uzdoti jautājumi, ir jābūt saistītiem ar Eiropas Parlamenta darbības jomu. Atbildes tiks nosūtītas saprātīgā termiņā.

Iet uz mājaslapu