1. diagramma Ziņas 01:10

Pieci skaitļi, kas raksturo šo plenārsesiju

Pasaule -

Līdzekļi dabas katastrofu seku likvidēšanai, mobilās ierīces, ES 2017. gada budžets, kriminālprocesuālā informācija un komisāru “nogaidīšanas periods” — lūk, pieci skaitļi, kas raksturo Briseles novembra mini plenārsesiju.


Par EuroparlTV

“EuroparlTV” ir Eiropas Parlamenta tīmekļa televīzijas kanāls, kurš veido videomateriālus un kura mērķis ir informēt ES iedzīvotājus par notikumiem Parlamentā un par to, kā deputāti veido politiku un pieņem tiesību aktus, kas ietekmē cilvēku ikdienu visā Eiropā.

Iet uz mājaslapu

Kontakti

Ar e-pasta starpniecību varat uzdot jautājumus, pieprasīt informāciju un nosūtīt “EuroparlTV” savus ierosinājumus. Tematiem, par kuriem tiek uzdoti jautājumi, ir jābūt saistītiem ar Eiropas Parlamenta darbības jomu. Atbildes tiks nosūtītas saprātīgā termiņā.

Iet uz mājaslapu