Ziemassvētki Ziņas 01:39

Priecīgus digitālos Ziemassvētkus!

Sabiedrība -

Ziemassvētku laikā aizvien vairāk pilsoņu pievēršanas digitālajiem produktiem. Šī ir jauna norma, kuru nepieciešams regulēt, lai labāk aizsargātu pilsoņus. Eiropas Parlaments risina problēmas, sākot ar brāķa produkciju, nepamatotu ģeobloķēšanu, pārrobežu piegādēm un beidzot ar tiešsaistes straumēšanu un viesabonēšanas atcelšanu.

Plakāts Ziņas 01:46

Nepieciešams pastāvīgi izmeklēt izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

Ekonomika -

Pēc “Paradīzes dokumentu” noplūdes Parlamenta deputāti, ļoti iespējams, aicinās izveidot īpašu izmeklēšanas komiteju un, galu galā, pat pastāvīgu komiteju, lai ieviestu skaidrību par ļaundarībām nodokļu jomā. Decembra plenārsesijā tiks balsots par galīgajiem ieteikumiem attiecībā uz izmeklēšanas komiteju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, nodokļu apiešanas un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas jautājumos. Ieteikumu mērķis ir paātrināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas likumu ieviešanu.

jaunieši Ziņas 01:18

Jauniešu nodarbinātība ES — eirodeputāti vēlas inovatīvas pieejas

Sabiedrība -

2013. gadā uzsāktā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva nodrošina finanšu atbalstu reģioniem, kuros ir augsts jauniešu bezdarba līmenis. Eirodeputāti vēlas, lai tagad dalībvalstis dotu savu artavu un veicinātu tik nepieciešamās reformas, kuru mērķis būtu nodrošināt jauniešu ilgtermiņa ilgtspējīgu nodarbinātību.

STĪVENSA Ziņas 01:37

Invaliditāte ES: garš ceļš virzībā uz vienlīdzību

Sabiedrība -

Lai personām ar invaliditāti garantētu vienlīdzīgu pārstāvību un iespējas gan sabiedrībā, gan darba vietā, Eiropas Parlaments vēlas veicināt ES stratēģiju invaliditātes jomā, risinot tādas problēmas kā dzimumu līdztiesība, nabadzība un diskriminācija. Eirodeputāte Helga Stīvensa jau ilgu laiku ir bijusi iesaistīta cīņā par personu ar invaliditāti tiesībām. Viņa norāda, ka pārstāvības un iekļaušanas jomā personām ar invaliditāti vajadzētu sniegt vairāk atbalsta.

Infografika Ziņas 01:30

ES Parlaments aicina pārvērtēt mūsu lauksaimniecības modeli

ES lietas -

Eiropas Parlaments aicina pakāpeniski atteikties no glifosāta izmantošanas. Šī viela ir atrodama izplatītu herbicīdu sastāvā un tiek plaši pielietota gan mājsaimniecībās, gan lauksaimniecībā. Eirodeputāti vēlas pārvērtēt lauksaimniecības modeli, iekļaujot tādas alternatīvas metodes kā integrētā augu aizsardzība.

migrants Ziņas 01:25

Eiropas risinājums patvēruma meklētājiem Eiropā

Pasaule -

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) ir izvietots Maltā. Eiropas Parlaments strādā pie biroja lomas stiprināšanas kopējā Eiropas patvēruma sistēmā, lai tādējādi ļautu Eiropai labāk tikt galā ar bēgļu plūsmām.


Par EuroparlTV

“EuroparlTV” ir Eiropas Parlamenta tīmekļa televīzijas kanāls, kurš veido videomateriālus un kura mērķis ir informēt ES iedzīvotājus par notikumiem Parlamentā un par to, kā deputāti veido politiku un pieņem tiesību aktus, kas ietekmē cilvēku ikdienu visā Eiropā.

Iet uz mājaslapu

Kontakti

Ar e-pasta starpniecību varat uzdot jautājumus, pieprasīt informāciju un nosūtīt “EuroparlTV” savus ierosinājumus. Tematiem, par kuriem tiek uzdoti jautājumi, ir jābūt saistītiem ar Eiropas Parlamenta darbības jomu. Atbildes tiks nosūtītas saprātīgā termiņā.

Iet uz mājaslapu