Sīktēls Ziņas 01:29

Jauna Eiropas ceļošanas sistēma robežkontroles uzlabošanai

ES lietas -

Jaunā Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS) uzlabos ES robežkontroli. Pilsoņiem no trešajām valstīm, ar kurām noslēgts bezvīzu režīms, pirms ierašanās ES būs jāpieprasa ceļošanas atļauja. Pieteikšanās sistēma tiks veidota tā, lai ceļotāji var pieteikties ātri, efektīvi un viegli.

Infografika Ziņas 01:20

Eiropas vēlēšanas: “vadošā kandidāta” process

ES lietas -

Pateicoties vadošā kandidāta procesam, 2014. gadā Eiropas vēlētāji pirmo reizi ES vēsturē varēja ietekmēt, kura persona tiks izvēlēta par Komisijas priekšsēdētāju. Tuvojoties parlamenta vēlēšanām, ieskatīsimies, kā darbojas vadošā kandidāta izvēles sistēma.

Sīktēls Ziņas 01:19

Taisnīgāka lauksaimniecība ES pēc 2020. gada

ES lietas -

Parlaments reformē ES lauksaimniecības sistēmu jeb kopējo lauksaimniecības politiku. Deputātiem ir ambiciozi plāni attiecībā uz reformu — sākot ar taisnīgāku finansēšanu līdz pat plašākam atbalstam jauniem un gados jaunajiem lauksaimniekiem un atpalikušajiem reģioniem, kā arī labāku ES lauksaimnieku sagatavošanu krīzes situāciju pārvarēšanai.

Laboratorija Ziņas 01:45

Cīņa pret rezistentām infekcijām

Sabiedrība -

Visā pasaulē nopietnas problēmas rada rezistence pret antimikrobiālajiem līdzekļiem, un medicīnas speciālisti pieļauj, ka 2050. gadā no tās mirs vairāk cilvēku nekā no vēža. Tāpēc Parlaments aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest labākus profilaktiskos pasākumus.


Par EuroparlTV

“EuroparlTV” ir Eiropas Parlamenta tīmekļa televīzijas kanāls, kurš veido videomateriālus un kura mērķis ir informēt ES iedzīvotājus par notikumiem Parlamentā un par to, kā deputāti veido politiku un pieņem tiesību aktus, kas ietekmē cilvēku ikdienu visā Eiropā.

Iet uz mājaslapu

Kontakti

Ar e-pasta starpniecību varat uzdot jautājumus, pieprasīt informāciju un nosūtīt “EuroparlTV” savus ierosinājumus. Tematiem, par kuriem tiek uzdoti jautājumi, ir jābūt saistītiem ar Eiropas Parlamenta darbības jomu. Atbildes tiks nosūtītas saprātīgā termiņā.

Iet uz mājaslapu