dzelteni un sarkani cauruļvadi Ziņas 01:30

Vairāk solidaritātes gāzes piegādes jomā

Ekonomika -

Eiropas Parlamentā noslēgumam tuvojas darbs pie jaunās regulas, kuras mērķis ir garantēt ES gāzes piegādes drošību. Jaunie solidaritātes noteikumi paredz, ka dalībvalstis, kuras saskarsies ar smagu gāzes deficītu, varēs rēķināties ar palīdzību no kaimiņvalstīm.

Infografika Ziņas 01:26

Wi-Fi pieeja ikvienam: nepilnību novēršana

Sabiedrība -

Eiropas Savienībai virzoties uz patiesi digitālas sabiedrības izveidi, īpaši svarīgi ir novērst digitālo plaisu starp pilsētām un lauku reģioniem. Programmas WiFi4EU mērķis ir tūkstošiem vietējo kopienu nodrošināt augstas kvalitātes bezmaksas interneta pieslēgumu.

Vēja turbīnas laukā 01:45

Kopīgi mērķi: Enerģētikas savienība

Pasaule -

Ko enerģijas avots nozīmē jums? Vai precīzāk — ko tas nozīmēs jūsu bērniem? Gaisa piesārņojums un neprognozējamas degvielas cenas apdraud Eiropu — ir pienācis laiks rīkoties. Eiropas Savienība strādā pie izmaiņu ieviešanas. Tādi kooperatīvi kā Ecopower ilustrē ES pāreju no fosilā kurināmā un kodoldegvielas uz atjaunojamo enerģiju. Tie palīdz īstenot ES solījumu samazināt siltumnīcefekta gāzes un izveidot koordinētu Enerģētikas savienību.

Ap galdu stāv jauniešu grupa un piedalās sanāksmē 03:08

Kopīgie mērķi: sociālā dimensija

Sabiedrība -

Dažās ES valstīs viena no lielākajām problēmām ir jauniešu bezdarbs. Viena tāda valsts ir Portugāle. Serdžio Oliveira Portugālē pārvalda nodarbinātības programmu, kas palīdz jauniešiem atrast darbu. ES atbalsta šāda veida projektus un arī ievieš Eiropas sociālo tiesību pīlāru, lai šos aspektus integrētu Savienības pamatvērtībās. Palielinot finansējumu tādām sociālajām programmām, kādu pārvalda Serdžio, ES spēs uzlabot dzīvi vairāk pilsoņiem.


Par EuroparlTV

“EuroparlTV” ir Eiropas Parlamenta tīmekļa televīzijas kanāls, kurš veido videomateriālus un kura mērķis ir informēt ES iedzīvotājus par notikumiem Parlamentā un par to, kā deputāti veido politiku un pieņem tiesību aktus, kas ietekmē cilvēku ikdienu visā Eiropā.

Iet uz mājaslapu

Kontakti

Ar e-pasta starpniecību varat uzdot jautājumus, pieprasīt informāciju un nosūtīt “EuroparlTV” savus ierosinājumus. Tematiem, par kuriem tiek uzdoti jautājumi, ir jābūt saistītiem ar Eiropas Parlamenta darbības jomu. Atbildes tiks nosūtītas saprātīgā termiņā.

Iet uz mājaslapu