Bēge un Bereza: infografika Ziņas 02:23

Eiropas nākotne: Eirozonai jākļūst spēcīgākai (Pervenša Bereza/Reimers Bēge)

ES lietas -

Eiropas Parlaments ir pieņēmis trīs rezolūciju komplektu, kurā tiek vērtētas Eiropas Savienības turpmākās attīstības iespējas. Divi no ziņotājiem Pervenša Bereza un Reimers Bēge vēlas satuvināt eirozonas valstu ekonomikas, lai paaugstinātu to noturīgumu pret ārējiem satricinājumiem. Viens no viņu galvenajiem piedāvājumiem ir īpašs eirozonas budžets.

Džastins Trudo Ziņas 01:28

Zaļā gaisma šķēršļu novēršanai tirdzniecībā ar Kanādu

Ekonomika -

Eiropas Parlaments ir apstiprinājis vēsturisko Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA), pārvarot vienu no pēdējiem šķēršļiem. Pagājuši septiņi gari gadi, un beidzot nolīgumam vajadzētu mazināt tirdzniecības šķēršļus starp Kanādu un ES, bet to vēl jāratificē dalībvalstu parlamentiem.

Elmārs Broks: infografika Ziņas 02:07

Eiropas nākotne: Izmantojot visas Lisabonas līguma sniegtās iespējas (Elmārs Broks)

ES lietas -

Eiropas Parlaments ir pieņēmis trīs rezolūciju komplektu, kurā tiek vērtētas Eiropas Savienības turpmākās attīstības iespējas. Viens no ziņotājiem Elmārs Broks aicina ES izmantot visas Lisabonas līguma sniegtās iespējas, jo tā politiskais potenciāls vēl netiek izmantots pilnībā. Piemēram, ES ir jācenšas nodrošināt labāku pārredzamību un kopējo aizsardzības politiku.

Ražotne Ziņas 02:06

Eirodeputāti vēlas refomēt oglekļa dioksīda tirdzniecības sistēmu

Ekonomika -

Eiropas ierobežošanas un tirdzniecības sistēma ir pirmā sistēma pasaulē, kas cenšas ierobežot oglekļa dioksīda emisijas ar brīvā tirgus instrumentu palīdzību, bet to steidzami nepieciešams aktualizēt. Īens Dankans, Parlamenta ziņotājs šajā jautājumā, vada sarunas par nepieciešamību pēc steidzamām reformām.


Par EuroparlTV

“EuroparlTV” ir Eiropas Parlamenta tīmekļa televīzijas kanāls, kurš veido videomateriālus un kura mērķis ir informēt ES iedzīvotājus par notikumiem Parlamentā un par to, kā deputāti veido politiku un pieņem tiesību aktus, kas ietekmē cilvēku ikdienu visā Eiropā.

Iet uz mājaslapu

Kontakti

Ar e-pasta starpniecību varat uzdot jautājumus, pieprasīt informāciju un nosūtīt “EuroparlTV” savus ierosinājumus. Tematiem, par kuriem tiek uzdoti jautājumi, ir jābūt saistītiem ar Eiropas Parlamenta darbības jomu. Atbildes tiks nosūtītas saprātīgā termiņā.

Iet uz mājaslapu