Cilvēks spēlē kriketu 03:14

Bēgļu integrācija: tās nav tikai robežas

Sabiedrība -

Bēgļu uzņemšana ir kas vairāk par patvēruma procedūrām un nepieciešamās starptautiskās aizsardzības nodrošināšanu — tā ir palīdzība cilvēkiem rast savu vietu mūsu sabiedrībā. Uzņēmējvalstis no integrācijas var ļoti daudz iegūt gan kultūras, gan ekonomikas ziņā. Visā Eiropā var atrast daudzus iedvesmojošos bēgļu stāstus. Tos var dzirdēt no kriketa spēlētājiem Francijā, tulkiem Vācijā un godalgotiem fotogrāfiem Itālijā. ES pamatvērtība ir vienotība daudzveidībā, tomēr par bēgļu uzņemšanu savā teritorijā lemj pašas dalībvalstis.

Bēge un Bereza: infografika Ziņas 02:23

Eiropas nākotne: Eirozonai jākļūst spēcīgākai (Pervenša Bereza/Reimers Bēge)

ES lietas -

Eiropas Parlaments ir pieņēmis trīs rezolūciju komplektu, kurā tiek vērtētas Eiropas Savienības turpmākās attīstības iespējas. Divi no ziņotājiem Pervenša Bereza un Reimers Bēge vēlas satuvināt eirozonas valstu ekonomikas, lai paaugstinātu to noturīgumu pret ārējiem satricinājumiem. Viens no viņu galvenajiem piedāvājumiem ir īpašs eirozonas budžets.

Elmārs Broks: infografika Ziņas 02:07

Eiropas nākotne: Izmantojot visas Lisabonas līguma sniegtās iespējas (Elmārs Broks)

ES lietas -

Eiropas Parlaments ir pieņēmis trīs rezolūciju komplektu, kurā tiek vērtētas Eiropas Savienības turpmākās attīstības iespējas. Viens no ziņotājiem Elmārs Broks aicina ES izmantot visas Lisabonas līguma sniegtās iespējas, jo tā politiskais potenciāls vēl netiek izmantots pilnībā. Piemēram, ES ir jācenšas nodrošināt labāku pārredzamību un kopējo aizsardzības politiku.


Par EuroparlTV

“EuroparlTV” ir Eiropas Parlamenta tīmekļa televīzijas kanāls, kurš veido videomateriālus un kura mērķis ir informēt ES iedzīvotājus par notikumiem Parlamentā un par to, kā deputāti veido politiku un pieņem tiesību aktus, kas ietekmē cilvēku ikdienu visā Eiropā.

Iet uz mājaslapu

Kontakti

Ar e-pasta starpniecību varat uzdot jautājumus, pieprasīt informāciju un nosūtīt “EuroparlTV” savus ierosinājumus. Tematiem, par kuriem tiek uzdoti jautājumi, ir jābūt saistītiem ar Eiropas Parlamenta darbības jomu. Atbildes tiks nosūtītas saprātīgā termiņā.

Iet uz mājaslapu