Sārta roze uz ietves. 02:08

Kopīgi mērķi: drošība

Drošība -

Šobrīd ES ir pakļauta terora draudiem. Ikviens piekritīs, ka drošībai jākļūst par galveno prioritāti. Tādas organizācijas kā Eiropols apkaro terorismu, kamēr citas organizācijas, tādas kā Fenvac, rūpējas par upuru ģimenēm. Robežu sistēmas uzlabošana, komunikāciju uzlabošana dalībvalstu starpā un ar terorismu saistītu darbību kriminalizēšana ir tikai daži no pasākumiem, kurus ES šogad veic.

Romas līguma parakstīšana. 05:15

Romas līgums: 60. gadadiena

ES lietas -

Svarīgi ir atcerēties savu izcelsmi. Pēc Otrā pasaules kara traģēdijām sešas valstis noslēdza Romas līgumu, kas bija svarīga vienošanās par kopīgas nākotnes veidošanu uz Eiropas Ekonomiskās kopienas pamata. Līguma parakstīšanas 60. gadadienā mēs atskatāmies uz to, kā līgums veidoja Eiropas pamatus un kādi ir līguma sasniegumi, kurus Eiropas Parlaments augstu novērtē.


Par EuroparlTV

“EuroparlTV” ir Eiropas Parlamenta tīmekļa televīzijas kanāls, kurš veido videomateriālus un kura mērķis ir informēt ES iedzīvotājus par notikumiem Parlamentā un par to, kā deputāti veido politiku un pieņem tiesību aktus, kas ietekmē cilvēku ikdienu visā Eiropā.

Iet uz mājaslapu

Kontakti

Ar e-pasta starpniecību varat uzdot jautājumus, pieprasīt informāciju un nosūtīt “EuroparlTV” savus ierosinājumus. Tematiem, par kuriem tiek uzdoti jautājumi, ir jābūt saistītiem ar Eiropas Parlamenta darbības jomu. Atbildes tiks nosūtītas saprātīgā termiņā.

Iet uz mājaslapu