Džastins Trudo Ziņas 01:28

Zaļā gaisma šķēršļu novēršanai tirdzniecībā ar Kanādu

Ekonomika -

Eiropas Parlaments ir apstiprinājis vēsturisko Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA), pārvarot vienu no pēdējiem šķēršļiem. Pagājuši septiņi gari gadi, un beidzot nolīgumam vajadzētu mazināt tirdzniecības šķēršļus starp Kanādu un ES, bet to vēl jāratificē dalībvalstu parlamentiem.

Ražotne Ziņas 02:06

Eirodeputāti vēlas refomēt oglekļa dioksīda tirdzniecības sistēmu

Ekonomika -

Eiropas ierobežošanas un tirdzniecības sistēma ir pirmā sistēma pasaulē, kas cenšas ierobežot oglekļa dioksīda emisijas ar brīvā tirgus instrumentu palīdzību, bet to steidzami nepieciešams aktualizēt. Īens Dankans, Parlamenta ziņotājs šajā jautājumā, vada sarunas par nepieciešamību pēc steidzamām reformām.

Bumbu kopīgi tur cilvēka roka un robota roka. 04:22

RoboLaw projekts: robotikas regulējums

Sabiedrība -

Kādām vajadzētu būt robotu likumīgajām tiesībām? Polo Sant'Anna Valera ir viens no vadošajiem robotikas izpētes centriem. Tehnoloģiskās attīstības ietekmē centra personāls uzskata, ka šis jautājums kļūst arvien svarīgāks. Inovācijas rada nebijušus juridiskos un ētiskos jautājumus. Eiropas Parlaments vēlas risināt šos jautājumus, lai 2017. gadā robotikas nozare turpinātu attīstīties.


Par EuroparlTV

“EuroparlTV” ir Eiropas Parlamenta tīmekļa televīzijas kanāls, kurš veido videomateriālus un kura mērķis ir informēt ES iedzīvotājus par notikumiem Parlamentā un par to, kā deputāti veido politiku un pieņem tiesību aktus, kas ietekmē cilvēku ikdienu visā Eiropā.

Iet uz mājaslapu

Kontakti

Ar e-pasta starpniecību varat uzdot jautājumus, pieprasīt informāciju un nosūtīt “EuroparlTV” savus ierosinājumus. Tematiem, par kuriem tiek uzdoti jautājumi, ir jābūt saistītiem ar Eiropas Parlamenta darbības jomu. Atbildes tiks nosūtītas saprātīgā termiņā.

Iet uz mājaslapu