Programmes

European Ceremony of Honour for Helmut Kohl

Plānotie notikumi 2017. gada otrajā pusgadā

Panama Papers: finance ministers in the hot seat

Jūsu tiesības, ceļojot pa Eiropu

Plānotie notikumi: atmežošana, “Panamas dokumenti”, plašsaziņas līdzekļu plurālisms u.c.

Coming up: Deforestation, Panama Papers, media pluralism and more (FB)

5 skaitļi, kas raksturo šo Strasbūras plenārsesiju: no Simones Veilas līdz HIV

Eiropas veselības apdrošināšanas karte — jūsu drošība ārvalstīs

Droša peldēšanās Eiropas ūdeņos

Uzmanības centrā Turcijas pievienošanās sarunas

ES un Kuba: jauns sākums

Pieminot Simoni Veilu: sievieti, kura bija celmlauze daudzās jomās

Nākamnedēļ Strasbūrā: sākot ar Turciju un beidzot ar nodokļu pārredzamību

Plānotā novecošanās — kādēļ izstrādājumi ātri plīst

Sieviešu loma Eiropas veidošanā

Migrācijas plūsmas pārvaldīšana

Tackling trade dumping

Briselē plānotie notikumi: no antidempinga maksājumiem līdz Kubai

No marķējuma līdz programmai Erasmus: 5 skaitļi, kas raksturo šo Strasbūras plenārsesiju

ES zilā karte: trūkstošo prasmju aizpildīšana

Viesabonēšanas atcelšana

Viesabonēšanas beigas: Viviānas Rēdingas 10 gadus garā cīņa

Kopīgi centieni: Eiropas ambiciozo klimata mērķu pamats

Erasmus paaudzes portreti

Nākamnedēļ Strasbūrā: no pensiju atšķirībām līdz Rietumbalkāniem

Iegrožojot “likumīgos eiforijas izraisītājus”

Kas ir sīkfaili

No antisemītisma līdz e-grāmatām: 5 skaitļi, kas raksturo šo nedēļu Briselē

Digitālā Eiropa: 5G priekšvakarā

Briselē plānotie notikumi: samazināts PVN e-grāmatām, krāpšanas novēršana un citi jautājumi