Programmes

Briselē plānotie notikumi: daudzgadu finanšu shēma, testi ar dzīvniekiem un piekļuve elektrībai

No plāniem pēc Brexit līdz vasaras laika režīmam: 5 skaitļi, kas raksturo šo Strasbūras plenārsēdi

ES un Turcija: izkļūšana no strupceļa

Virzībā uz ģeobloķēšanas izbeigšanu Eiropā

No ģeobloķēšanas līdz emisiju samazināšanai un pesticīdu jautājumu komitejas izveidei

ES refomē oglekļa dioksīda tirdzniecības sistēmu

Ko es varu ES?

Kas ir Eiropas Parlaments?

Kas ir ES?

Kā EP deputāti mani pārstāv?

Ko ES ir darījusi manā labā?

Vai dalība ES joprojām ir svarīga?

ES lēmumu pieņemšanas process

Pilnīga neiecietība pret sieviešu dzimumorgānu izkropļošanu

Glābjot Eiropas bites

ES drošības noteikumi

Starptautiskie zvani

Wifi4EU

Cilvēku tirdzniecība

No plastmasas līdz zvejai ar elektriskajiem impulsiem: 5 skaitļi, kas raksturo šo Strasbūras plenārsesiju

Plānotie notikumi: Holokausta pieminēšana, bišu glābšana un citi...

Iepirkšanās tiešsaistē kļūst populārāka par iepirkšanos veikalos

Parlaments aicina ieviest stingrāku kontroli pār spiegošanas tehnoloģiju eksportu

Nākamnedēļ Strasbūrā: tīra enerģija, spiegošanas tehnoloģija, Irāna un citi notikumi.

Eiropas kultūras mantojums — saites, kas vieno

ES Solidaritātes fonds

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība

Eiropas vienotais tirgus

Vienotajam tirgum 25. gadi: daudz sasniegumu, bet vēl daudz darāmā

Izaugsmes un nodarbinātības veicināšana ES