DFS: ES budžeta sistēma nākotnes veidošanai

Ekonomika - - 00:59

Iegult šo videomateriālu:

Daudzgadu finanšu shēma (DFS) ļauj Eiropas Savienībai garākā laika posmā ieviest politikas un nodrošināt to efektivitāti. Parlaments strādā pie nākamās DFS, kas paredzēta laikam pēc 2021. gada.

Videomateriāla teksts: