Pieci skaitļi, kas raksturo šo nedēļu: no runas par stāvokli ES līdz mežiem

ES lietas - - 00:59

Iegult šo videomateriālu:

Pieci skaitļi, kas raksturo šo Strasbūras plenārsesiju: runa par stāvokli ES, gāzes piegādes solidaritāte, ieroču eksporta kontrole, mežu aizsardzība, personām ar invaliditāti vieglāka piekļuve pakalpojumiem un precēm.

Videomateriāla teksts: